Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage’a

Gra słów. Muzyka poezji Johna Cage’a

CONTENTS

1. Pre -tekst

2. W poszukiwaniu wolności i porządku

3. Nic do powiedzenia

4. Wszystko może się zdarzyć

5. Przestrzeń czasu pisania

6. Jak patrzeć, żeby widzieć – lekcja otwartych drzwi

7. Mozaika przemian

8. Coś innego niż składnia

9. Niemożliwości języka

10. Jeśli uważacie, że nonsens jest trudny do zniesienia.

11. Każdy może być poetą