Historia literatury amerykańskiej XX wieku (T. I-II)

TOM I

DZIEDZICTWO REALIZMU I NATURALIZMU. POCZĄTEK PRZEŁOMU MODERNISTYCZNEGO 1890-1920

PROZA

Agnieszka Salska

Poza amerykańska na przełomie wieków. Przemiany społeczno-kulturowe. Henry Adams. Regiony literackie. Powieść popularna: romans historyczny i western. Dylematy estetyczne: „genteel tradition” i romans a realizm i naturalizmu. Ku powieści modernistycznej

Jerzy Durczak

Dziennikarstwo demaskatorskie i powieść zaangażowana ery postępu

Zbigniew Maszewski

Eksperymentalna proza amerykańska początku dwudziestego wieku

 

POEZJA

Agnieszka Salska

Poezja przełomu wieków

Agnieszka Salska

Przełom modernistyczny w poezji. Czas eksperymentalnego entuzjazmu. Chronologia. „Little Magazines” – „małe” periodyki literackie. Estetyka. Geografia. Chicago: „Poetry”. Edgar Lee Masters, Vachel Lindsay, Cari Sandburg. Londyn: Imażyści, H.D.. Some Imagist Poets- niektórzy imażyści. Nowy Jork i środowisko „Others”

 

DRAMAT I TEATR

Andrzej Ceynowa

1890-1917. Dramat i teatr w okresie przejściowym. Od rozrywki do sztuki

 

TEORIA I KRYTYKA LITERATURY

Marek Wilczyński

Teoria i krytyka literatury amerykańskiej przełomu wieków

 

MIĘDZY WOJNAMI: LATA DWUDZIESTE

PROZA

Agnieszka Salska

Kontynuacją nurtu realistycznego. Pisarze związani ze środkowym zachodem

Jadwiga Maszewska

Pisarki amerykańskie początku XX wieku

Zbigniew Maszewski

Nowa proza lat dwudziestych: Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway

Krzysztof Andrzejczak

The Harlem Renaissance

 

POEZJA

Agnieszka Salska

Wielkie indywidualności amerykańskiego modernizmu poetyckiego: Robert Lee Frost, T.S. Eliot, Ezra Pound, William Carlos Williams, Wallace Stevens

Agnieszka Salska

„Stare formy wyrazu są zawsze z nami..” Konserwatywny nurt w poezji wczesnego modernizmu

Agnieszka Salska

Tradycja, innowacja i rozmaitość indywidualnych talentów

 

DRAMAT I TEATR

Andrzej Ceynowa

Dramat i dramaturdzy lat dwudziestych: 1917-1929

 

TEORIA I KRYTYKA LITERACKA

Marek Wilczyński

Narodziny współczesnej krytyki literackiej i teorii literatury narodowej

 

MIĘDZY WOJNAMI: LATA TRZYDZIESTE

PROZA

Zbigniew Maszewski

Proza amerykańska lat trzydziestych. Powieść społeczna

Jerzy Durczak

Literatura faktu

Jerzy Durczak

Literackie zapisy losów emigrantów

Krzysztof Andrzejczak

Frustracja, protest, realizm; twórczość Richarda Wrighta i jego naśladowców

Marek Wilczyński

Kontynuatorzy modernistycznej prozy eksperymentalnej

Zbigniew Maszewski

William Faulkner

Jadwiga Maszewska

Południowi agrarianie i renesans południa

Andrzej Ceynowa

Powieść popularna. Warunki rozwoju powieści popularnej. Romans historyczny i przygodowy. Westerny. Powieść detektywistyczna. Czarny kryminał amerykański. Science fiction. Optymistyczna science fiction. Strach kosmiczny

 

POEZJA

Agnieszka Salska

Poeci i krytycy: „The Fugitive Poets” i „nowokrytyczny” model wiersza. Niektórzy „uciekinierzy” i towarzysze. Donald Davidson. Laura Riding. John Peale Bishop. Yvor Winters. Allen Tate. Robert Penn Warren

Agnieszka Salska

Kontynuacja nurtu eksperymentalnego. Obiektywiści: Louis Zukofsky, Charles Rezmikoff, George Oppen, Cari Rakosi, Lorine Nidecker

Agnieszka Salska

Inni poeci lat trzydziestych: Fearing, Patchen, Rukeyser. Auden – amerykanin

 

TEATR I DRAMAT

Andrzej Ceynowa

Czerwona dekada: dramat i teatr lat trzydziestych. „Czerwony” teatr „Nowego Ładu”. Dramat jako zwierciadło czasów. Filozof w teatrze. Obserwatorzy z przyziemia. Poeci w teatrze. Tragedie historyczne. Współczesne tragedie poetyckie

 

TEORIA I KRYTYKA LITERACKA

Marek Wilczyński

„Nowa krytyka”, krytycy nowojorscy i historia literatury amerykańskiej. Od Parringtona do Mahiessena

 

 

 

TOM II

LITERATURA AMERYKAŃSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ LATA 1945-1960

PROZA

Krzysztof Andrzejczak

Powojenny niepokój. Powieść wojenna. Mailer: Tropiciel zła. Różne spojrzenia na tradycję – proza żydowska: Bellow, Malamud, Singer, Roth. Salinger: Fałsze świata dorosłych

Krzysztof Andrzejczak

Dojrzałość i gniew: proza pisarzy murzyńskich

Jerzy Durczak

Beatnicy

Jadwiga Maszewska

Proza Południa po II Wojnie Światowej

Marek Wilczyński

Vladimir Nabokov i powieść eksperymentalna lat pięćdziesiątych: William Gaddis i John Hawkes

Paweł Frelik

Proza popularna – science fiction

 

POEZJA

Joanna Durczak

Poezja amerykańska w dziesięcioleciu powojennym

Joanna Durczak

Przełom poetycki połowy XX wieku

Joanna Durczak

Grupa poetycka Black Mountain

Joanna Durczak

Poeci z San Francisco

Joanna Durczak

Szkoła nowojorska

 

TEATR I DRAMAT

Andrzej Ceynowa

Dramat amerykański po II Wojnie Światowej: Arthur Miller, Tennessee Williams, William Inge

 

TEORIA I KRYTYKA LITERACKA

Marek Wilczyński

Krytyka Mitograficzna i historiografia literatury amerykańskiej. Wpływ fenomenologii, hermeneutyka i strukturalizm

 

LATA 1960-1980

PROZA

Marek Wilczyński Proza eksperymentalna lat 60. i 70.

Jerzy Durczak

1960-1980: Nurt realistyczny

Jerzy Durczak

Nowe dziennikarstwo

Jerzy Durczak

Wojna w Wietnamie a literatura

Jadwiga Maszewska

Amerykańska proza kobieca II połowy XX wieku

Jerzy Durczak

1960-1980: Nowy regionalizm

Paweł Frelik

Proza popularna lata 60-80. Fantasy, horror, proza detektywistyczna

 

POEZJA

Joanna Durczak

Poezja zwierzenia

Joanna Durczak

Poezja kobiet po roku 1960

Joanna Durczak

Poezja Murzynów amerykańskich po Drugiej Wojnie Światowej

 

TEATR I DRAMAT

Kazimierz Braun

Teatr i dramat w Stanach Zjednoczonych w latach 1960 – 1980: ukształtowanie struktury życia teatralnego

 

TEORIA I KRYTYKA LITERACKA

Marek Wilczyński

Poststrukturalizm amerykański. Psychoanaliza w badaniach literackich i krytyka feministyczna

 

LATA 1980-2000

PROZA

Krzysztof Andrzejczak

Pisarz w powieści; motywy autotematyczne w prozie amerykańskiej końca wieku

Jerzy Durczak

Nowy realizm

Jerzy Durczak

Nurt autobiograficzny

Jadwiga Maszewska

Współczesna literatura Południa

Krzysztof Andrzejczak

Rekonstrukcje przeszłości, korekty teraźniejszości. Literatura afroamerykańska po roku 1970

Jadwiga Maszewska

Współczesna amerykańska proza etniczna – Współczesna literatura indiańska (Native American Literature); Literatura Chicano/Chicana; Amerykańscy pisarze pochodzenia azjatyckiego

Paweł Frelik

Proza popularna: nowe gatunki. Cyberpunk.

 

POEZJA

Joanna Durczak

Poezja po roku 1975

Joanna Durczak

Poezja etniczna

 

TEATR I DRAMAT

Kazimierz Braun

Teatr i dramat w Stanach Zjednoczonych w latach 1980-2000: różnorodność i postmodernizm

 

TEORIA I KRYTYKA LITERACKA

Marek Wilczyński

Badania literackie w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych: “Nowy historyzm”, spory o kanon literatury amerykańskiej, perspektywa postkolonialna